Thuế GTGT

Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Hiện nay luật thuế nước ta quy định 2 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), gồm: + Phương pháp khấu trừ+ Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng theo phương pháp khấu trừ thuế. Còn phương pháp […]