Tài liệu

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC UBND (Huyện/TP – Sở – Văn phòng – Ban – Ngành)

Căn cứ theo Thông báo tuyển dụng UBND tỉnh đối với các vị trí công chức (thuộc VP UBND tỉnh – Huyện/TP – Sở – Ban – Ngành)

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC: tại đây

Mọi thắc mắc liên hệ:
+ Số điện thoại: 0399.250.270
+ Zalo: https://zalo.me/0399250270

Vị trí tuyển dụng công chức, gồm:

 1. Quản lý tài chính – Ngân sách
 2. Quản lý lao động việc làm và dạy nghề
 3. Quản lý môi trường
 4. Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản
 5. Quản lý thông tin truyền thông
 6. Hành chính tổng hợp
 7. Quản lý văn hóa thông tin cơ sở
 8. Trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở
 9. Quản lý công tác dân tộc
 10.  Văn thư
 11.  Quản lý kế hoạch và đầu tư
 12.  Phòng chống tham nhũng
 13.  Thanh tra
 14.  Giải quyết khiếu nại tố cáo
 15.  Phổ cập và theo dõi thi hành pháp luật
 16.  Quản lý thương mại
 17.  Quản lý quy hoạch kiến trúc
 18.  Quản lý trật tự xây dựng đô thị
 19.  Quản lý trật tự đô thị
 20.  Quản lý đất đai
 21.  Quản lý biên chế tổ chức và hội
 22.  Quản lý đội ngũ cán bộ công chức và viên chức
 23.  Thực hiện chính sách người có công
 24.  Quản lý văn hóa và gia đình
 25.  Cải cách hành chính
 26.  Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp
 27.  Hành chính tư pháp
 28.  Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục
 29.  Tiếp công dân
 30.  Quản lý công sản và quản lý chung
 31.  Công nghệ thông tin
 32.  Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
 33.  Quản lý nghiệp vụ y
 34.  Quản lý an toàn thực phẩm
 35.  Quản lý văn bản và thủ tục hành chính
 36.  Quản lý thi đua khen thưởng
 37.  Phòng chống tệ nạn xã hội
 38. Theo dõi bình đẳng giới
 39.  Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị
 40.  Lưu trữ
 41.  Quản lý bảo hiểm y tế
 42.  Quản lý nông nghiệp
 43.  Quản lý du lịch
 44.  Tiền lương và bảo hiểm
 45.  Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng
 46.  Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân
 47.  Quản lý công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp
 48.  Quản lý dược và mỹ phẩm
 49.  Quản lý dân số và kế hoạch hóa gia đình
 50.  Quản lý tôn giáo
 51.  Quản lý thể dục và giáo dục
 52.  Quản lý giao thông vận tải
 53.  Quản lý thủy lợi
 54.  Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên
 55.  Quản lý giáo dục mần non
 56.  Quản lý giáo dục trung học cơ sở
 57.  Quản lý giáo dục tiểu học
 58.  Sở Công thương
 59.  Sở Du lịch
 60.  Sở Giáo dục và Đào tạo
 61.  Sở Giao thông vân tải
 62.  Sở Kế hoạch và đầu tư
 63.  Sở Lao động thương binh và xã hội
 64.  Sở Nội vụ
 65.  Sở Tài Chính
 66.  Sở Tài nguyên và môi trường
 67.  Sở Thông tin truyền thông
 68.  Sở Tư pháp
 69.  Sở Văn hóa và Thể thao
 70.  Sở Xây dựng
 71.  Sở Y tế
 72.  Văn phòng UBND
 73.  Quản lý tài chính kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *