Tài liệu

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC UBND TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ theo Thông báo số 4626/TB-SNV V/v tuyển dụng công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 484, bao gồm:
+ 24 Quận/Huyện TP Hồ Chí Minh;
+ Khối Sở -Ban-Ngành (Sở Công thương, Sở Du Lịch, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở KH & ĐT, Sở Khoa học & Công Nghệ, Sở Lao động, Thương Binh & Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Quy hoạch & Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Các ban,… Văn phòng UBND Thành phố

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC UBND TP. HỒ CHÍ MINH 2020: tại đây

Mọi thắc mắc liên hệ:
+ Số điện thoại: 0399.250.270
+ Zalo: https://zalo.me/0399250270

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *