Thuế GTGT

Người phải nộp thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một sắc thuế phổ biến có mặt ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy tên gọi có khác nhau nhưng bản chất của chúng không thay đổi.

Thuế GTGT đánh vào phần giá trị tăng thêm của hàng hóa & dịch vụ. Nên đối tượng chịu thuế sẽ là hàng hóa dịch. Vậy thì ai sẽ có nghĩa vụ để nộp thuế GTGT.

Trong bài viết này mình sẽ làm rõ nội dung người nộp thuế GTGT

Đầu tiên, Thuế GTGT là một nguồn thu của nhà nước đương nhiên sẽ được quy định cụ thể bằng các văn bản pháp luật. Cụ thể mình trích dẫn các văn bản liên quan quy định đối tượng nội thuế GTGT dưới đây:
+ Luật 13/2008/QH12
+ Thông tư hợp nhất 14/VBHN-BTC (mới nhất tính đến thời điểm hiện tại)
+ Thông tư 82/2018/TT-BTC

Nhà nước quy định rất cụ thể người nộp thuế, mình sẽ trình bày cụ thể từng ý để các bạn nắm rõ, bao gồm:

  • Doanh nghiệp: bao gồm doanh nghiệp dưới các hình thức tổ chức (Cổ Phần, TNHH, Hợp Doanh, Hợp tác xã,…)
  • Tổ chức kinh tế thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác => nghĩa là mặc dù là các tổ chức nhà nước nhưng khi thành lập tổ chức để kinh doanh thì vẫn phải nộp thuế GTGT.
  • Doanh nghiệp có vốn nước ngoài, kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam (nhưng chưa thành lập pháp nhân tại Việt Nam)
  • Cá nhân, hộ gia đình (mình gọi chung là hộ kinh doanh) như các tiểu thương buôn bán, cửa hàng tạp hóa,…
  • Tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mua dịch vụ (kể cả gán với hàng hóa) của tổ chức không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài. Trường hợp này tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người nộp thuế.

Thực ra khi đọc các Văn bản pháp luật thì sẽ được liệt kê ra một danh sách những trường hợp là người nộp thuế. Tuy nhiên, một cách đơn giản để xác định có phải thuộc diện “người nộp thuế GTGT” hay không là

Bất kỳ tổ chức/cá nhân thực hiện sản xuất, kinh doanh hàng hóa/dịch vụ chịu thuế GTGT đều là người nộp thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *