Thuế GTGT

Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Hiện nay luật thuế nước ta quy định 2 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), gồm:

+ Phương pháp khấu trừ
+ Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng theo phương pháp khấu trừ thuế. Còn phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng chỉ áp dụng đối với kinh doanh mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý và một số trường hợp áp dụng % doanh thu (theo quy định pháp luật).

Trong khuôn khổ bài này, mình sẽ trình bày và hướng dẫn cụ thể cách tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Công thức tính thuế GTGT là:

Trong đó :

  • Số thuế GTGT đầu ra = Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT
  • Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu.

Một số lưu ý khi xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ:

  • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế được khấu trừ toàn bộ => nếu không sử dụng cho sxkd hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thì KHÔNG ĐƯỢC khấu trừ.
  • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sxkd hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế => chỉ được khấu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sxkd hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.
  • Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụng đồng thời cho sxkd hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế => khấu trừ toàn bộ.
  • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn viện trợ nhân đạo, không hoàn lại => được khấu trừ toàn bộ.
  • Thuế GTGT đầu vào tháng nào thì kê khai khấu trừ tháng đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *