Thuế (khác)

Thuế môn bài 2020

Quy định về nộp thuế môn bài năm 2020

Theo nghị định chính phủ số 139/2016/NĐ ngày 04/10/2016 quy định cụ thể, như sau:

* Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp)

  • Doanh nghiệp có Vốn điều lệ >10 tỷ: 3 triệu đồng/năm
  • Doanh nghiệp có Vốn điều lệ =<10 tỷ: 2 triệu đồng/năm
  • Chi nhánh, VP đại diện, khác: 1 triệu đồng/năm

* Đối với cá nhân, hộ kinh doanh

  • Doanh thu > 500 triệu đồng/năm: 1 triệu đồng
  • Doanh thu > 300 triệu đồng và =< 500 triệu đồng: 500 ngàn đồng
  • Doanh thu > 100 triệu đồng và =< 300 triệu đồng: 300 ngàn đồng
  • Doanh thu =< 100 triệu đồng: miễn thuế môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 (hằng năm)

Đối với DN, cá nhân, hộ kinh doanh mới sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập được cấp mã số thuế, đăng ký thuế trong 6 tháng cuối năm thì đóng 50% mức phí quy định.

Mẫu tờ khai thuế môn bài:

Các bạn lưu ý tên gọi đúng là “Lệ phí môn bài” còn “Thuế môn bài” mình quen miệng gọi như vậy thôi!

Nơi nộp thuế bạn nộp thuế tại địa chỉ kho bạc quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, hộ cá nhân kinh doanh hoạt động, sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *