Thuế

DỊCH VỤ ĐỐI CHIẾU NỢ THUẾ

(Hỗ trợ làm việc trực tiếp với cơ quan Thuế để xác định số thuế phải nộp – đã nộp – còn phải nộp)
Liên hệ Dịch vụ Thue.info để được tư vấn:
– Số điện thoại: 0399.250.270
– Zalo: https://zalo.me/0399250270
– Email: mivu0110@gmail.com

1. Tình huống:
– DN làm thủ tục giải thể, đấu thầu phải xác nhận nợ thuế, hoàn thuế,… Tuy nhiên, cơ quan Thuế thông báo đang còn nợ thuế và tiền chậm nộp;
– DN/Cá nhân nhận được thông báo tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp của cơ quan Thuế, yêu cầu DN/Cá nhân thực hiện nộp NSNN.

2. DN/Cá nhân thắc mắc số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp phát sinh/nguồn gốc từ đâu???
– Trường hợp 1: DN/Cá nhân chưa thực hiện nộp NSNN hoặc đã nộp tiền chưa vào cơ quan Thuế do sai nộp dung chương/tiểu mục/MST,…
– Trường hợp 2: DN/Cá nhân nộp thuế đúng/đủ nhưng phát sinh số tiền chậm nộp tiền thuế (Tiểu mục 4272 đến 4949) do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan

3. Dịch vụ sẽ hỗ trợ DN/Cá nhân đối chiếu tiền thuế và thực hiện điều chỉnh giảm số tiền chậm nộp tiền thuế
– Bước 1: đối chiếu số liệu với cơ quan Thuế để xác định số tiền nợ gốc do đâu? (có thể do kê khai tờ khai sai/chứng từ nộp chưa vào hệ thống/…);
– Bước 2: điều chỉnh/tra soát/nộp để số tiền nợ gốc không còn;
– Bước 3: thực hiện lên bảng kê để tính toán lại tiền chậm nộp (đa phần thì số tiền chậm nộp sau khi đối chiếu và tính toán lại với cơ quan Thuế đều giảm).

4. Ưu điểm dịch vụ
– Tối ưu chi phí đối chiếu (đi lại, thời gian, thời gian nhân viên,…) giúp Doanh nghiệp/Cá nhân tập trong vào công việc hoạt động kinh doanh;
– Nhanh chóng, chính xác;
– Nắm rõ nghiệp vụ để giải quyết vướng mắc của Doanh nghiệp/Cá nhân về nợ thuế.