Tài liệu

Cách học thuế GTGT thi công chức thuế 2021

Bài tập thuế ghi nhớ số 1: Hãy điền vào chỗ trống “…..”
Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên ……………………….. (1) của …………………….. (2) phát sinh trong quá trình từ …………………………..(3).

Bài tập thuế ghi nhớ số 2: Hãy điền vào chỗ trống “…..”
…………………… (1) sử dụng cho ………………………… (2) ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ …………………………………………(3).

Bài tập ghi nhớ số 3: Hãy điền vào chỗ trống “…..”
Người nộp thuế giá trị gia tăng là ………………… (1) sản xuất, kinh doanh ……………………………………… (2) và tổ chức, cá nhân ……………. (2) hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng.

Bài tập ghi nhớ số 4: Câu thần chú ghi nhớ 05 nhóm đối tượng không chịu thuế (gồm 09 từ) là:
“………………………………………………………………………..” .

Bài tập ghi nhớ số 5: Dựa vào câu thần chú ghi nhớ ở bài tập ghi nhớ số 4, liệt kê 05 nhóm đối tượng không chịu thuế GTGT
“Nhóm 1: ………..
Nhóm 2: ………..
Nhóm 3: ………..
Nhóm 4: ………..
Nhóm 5: ………..”

Bài tập ghi nhớ số 6: Hãy cho biết có bao nhiêu đối tượng không chịu thuế GTGT thuộc nhóm 1 liên quan đến nông nghiệp? Đối tượng đó được quy định tại khoản – điều nào của Luật GTGT?
“………………………………………………………………………..” .

Bài tập ghi nhớ số 7: Hãy điền các chỗ trống bằng các cụm từ sau:
Sản phẩm trồng trọt, ……… (1), ……… (2) chưa ……… (3) hoặc ……… (4) của ……… (5), cá nhân tự sản xuất, ……… (6) và ……… (7).
A – thủy sản nuôi trồng, đánh bắt
B – tổ chức
C – ở khâu nhập khẩu
D – đánh bắt bán ra
E – chế biến thành các sản phẩm khác
F – chỉ qua sơ chế thông thường
G – chăn nuôi

Bài tập ghi nhớ số 8: Trả lời câu hỏi sau:
Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm …?

Bài tập ghi nhớ số 9: Trả lời câu hỏi sau:
Liệt kê 4 dịch vụ nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT?

Bài tập ghi nhớ số 10: Trả lời câu hỏi sau:
Liệt kê 4 vật tư & thiết bị nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế?

Bài tập ghi nhớ số 11: Hãy điền các chỗ trống bằng các cụm từ sau:
Sản phẩm muối được sản xuất từ …….. (1), muối mỏ tự nhiên, muối tinh, ……….. (2) mà thành phần chính là ……………. (3) (NaCl).

Bài tập ghi nhớ số 12: Hãy cho biết có bao nhiêu đối tượng không chịu thuế GTGT thuộc nhóm 2 liên quan đến thông lệ quốc tế? Đối tượng đó được quy định tại khoản – điều nào của Luật GTGT?

Bài tập ghi nhớ số 13: Hãy điền các chỗ trống bằng các cụm từ sau:
Dịch vụ cấp tín dụng bao gồm: ……. (1); chiết khấu, ……. (2) công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; ……. (3) tài chính; phát hành ……. (4); ……. (5) trong nước; bao thanh toán …….. (6); hình thức ……. (7) khác theo quy định của pháp luật.

Bài tập ghi nhớ số 14: Hãy điền các chỗ trống bằng các cụm từ sau:
Dịch vụ …… (1) của người nộp thuế không phải là …… (2).

Bài tập ghi nhớ số 15: Hãy liệt kê 09 đối tượng cụ thể của “Kinh doanh chứng khoán” thuộc đối tượng không chịu thuế?

Bài tập ghi nhớ số 16: Hãy điền các chỗ trống:
Chuyển nhượng vốn bao gồm: chuyển nhượng … (1) hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán … (2) khác để sản xuất, kinh doanh, … (3); hình thức … (4) khác theo quy định của pháp luật.

Bài tập ghi nhớ số 17: Hãy điền các chỗ trống:
… (1) nợ là đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bài tập ghi nhớ số 18: Hãy điền các chỗ trống:
… (1) ngoại tệ là đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bài tập ghi nhớ số 19: Hãy điền các chỗ trống:
Dịch vụ …… (1) bao gồm: hoán đổi …… (2); hợp đồng …… (3); …… (4) tương lai; quyền chọn …… (5); dịch vụ …… (6) theo quy định của pháp luật.

Bài tập ghi nhớ số 20: Hãy điền các chỗ trống:
Bán …… (1) của khoản nợ của tổ chức mà …… (2) vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để  …… (3) của các …… (4) Việt Nam.

Bài tập ghi nhớ số 21: Hãy điền các chỗ trống:
Dịch vụ …… (1), viễn thông …… (2) và In-ter-net …… (3) theo chương trình của Chính phủ.

Bài tập ghi nhớ số 22: Hãy điền các chỗ trống:
Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp …… (1); …… (2) cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho …… (3) theo mức quy định của Chính phủ; …… (4) theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; …… (5) trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.

Bài tập ghi nhớ số 23: Hãy điền các chỗ trống:
Bảo hiểm nhân thọ, …… (1), bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, …… (2), các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm …… (3) phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm.

Bài tập ghi nhớ số 24: Hãy điền các chỗ trống:
Dịch vụ y tế, …… (1), bao gồm dịch vụ khám bệnh, …… (2), phòng bệnh cho người và vật nuôi;……. (3), người khuyết tật.

Bài tập ghi nhớ số 25: Hãy điền các chỗ trống:
Dịch vụ duy trì …… (1), vườn hoa, …… (2), cây xanh đường phố, …… (3) công cộng; …… (4) tang lễ.

Bài tập ghi nhớ số 26: Hãy điền các chỗ trống:
Duy tu, …… (1), xây dựng bằng nguồn vốn …… (2), vốn viện trợ nhân đạo đối với các …… (3), nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho ………… (4).

Bài tập ghi nhớ số 27: Hãy điền các chỗ trống:
Dạy học, …… (1) theo …… (2) của pháp luật.

Bài tập ghi nhớ số 28: Hãy điền các chỗ trống:
Xuất bản, …… (1), phát hành báo, tạp chí, bản tin …… (2), sách chính trị, sách giáo khoa,  …… (3), sách văn bản pháp luật, sách …… (4), sách in bằng …… (5) và tranh, ảnh, áp phích …… (6), kể cả dưới dạng ……. (7), ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, …… (8) tiền.

Bài tập ghi nhớ số 29: Hãy điền các chỗ trống:
Phát sóng …… (1), truyền hình bằng …… (2) ngân sách nhà nước.

Bài tập ghi nhớ số 30: Hãy điền các chỗ trống:
Vũ khí, ……… (1) chuyên dùng phục vụ ……… (2), an ninh.

Bài tập ghi nhớ số 31: Hãy điền các chỗ trống:
Nhà ở ………… (1) do Nhà nước bán cho ……………… (2).

Bài tập ghi nhớ số 32: Hãy điền các chỗ trống:
Chuyển ………… (1) đất.

Bài tập ghi nhớ số 33: Hãy điền các chỗ trống:
Vận chuyển hành khách …… (1) bằng …… (2), xe điện.

Bài tập ghi nhớ số 34: Hãy điền các chỗ trống:
Máy móc, ……… (1) thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho ……… (2); máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành ……… (3); tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để ……… (4) hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho ……… (5).

Bài tập ghi nhớ số 35: Hãy điền các chỗ trống:
Chuyển giao ……… (1) theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng ……… (2) theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ; ……… (3) máy tính.

Bài tập ghi nhớ số 36: Hãy điền các chỗ trống:
Vàng ……… (1) dạng thỏi, ……… (2) chưa được chế tác thành sản phẩm ……… (3), đồ trang sức hay sản phẩm khác.

Bài tập ghi nhớ số 37: Hãy điền các chỗ trống:
Sản phẩm ……… (1) là tài nguyên, khoáng sản khai thác ……… (2) thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng ……… (3) sản phẩm trở lên.

Bài tập ghi nhớ số 38: Hãy điền các chỗ trống:Sản phẩm …….. (1) dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của ……..(2); nạng, xe lăn và …….. (3) khác cho người tàn tật.

Bài tập ghi nhớ số 39: Hãy điền các chỗ trống:
Hàng hóa, dịch vụ của ……………… (1) có mức doanh thu hàng năm từ …………………. (2) trở xuống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *