Tài liệu ôn thi công chức Thuế
Tài liệu

Tài liệu thi công chức Thuế 2024

Đánh giá của bạn?
[Lượt đánh giá: 317 - Đánh giá trung bình: 4,9]

Trọn bộ Tài liệu thi công chức Thuế 2024 giá chỉ: 350.000 đồng

Thông tin liên hệ:
Đinh Thị Hòa – số điện thoại: 0363.666.276
Chat Zalo: https://zalo.me/0363666276

Thông tin thanh toán:
Số tài khoản: 89081069123 – Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBANK) – DINH THI HOA
(Nội dung chuyển khoản: Tai lieu thue_gmail _sđt)

Những điểm mới trong nội dung Tài liệu thi công chức Thuế 2024?

 • Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 V/v quy định chính sách miễn giảm thuế (trong đó đáng chú ý là “Giảm thuế GTGT” & “Chi phí được trừ khi xác định Thu nhập chịu thuế TNDN”).
 • Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 V/v sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.
 • Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 V/v gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022.
 • Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 01/01/2022).
 • Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 quy định về hóa đơn chứng từ (hiệu lực từ ngày 01/7/2022).
Tài liệu ôn thi công chức Thuế
Những điểm mới trong tài liệu ôn thi công chức Thuế 2024

Nhìn chung, những nội dung mới của năm 2024 không rơi vào những nội dung cốt lõi liên quan đến Luật, nhưng các Nghị định mới ban hành tập trung vào chính sách hỗ trợ người nộp thuế trong giai đoạn khó khăn sau dịch Covid19 và Thông tư có ý nghĩa rất lớn trong triển khai luật và cải cách thủ tục hành chính. Vì vậy, khả năng những câu hỏi mở rộng sẽ xoay quanh những nội dung (nêu trên).

Trong Tài liệu ôn thi công chức Thuế đã có sẵn các câu hỏi mở rộng liên quan đến những nội dung mới này, nên các bạn bắt buộc phải nắm những nội dung này nếu muôn đạt điểm cao trong phần mở rộng của môn Chuyên ngành!

Tài liệu thi công chức Thuế 2024 bao gồm?

Bộ tài liệu ôn thi công chức Thuế 2024 đầy đủ bao gồm 03 phần, cụ thể:

 • Phần I: Kiến thức chung
 • Phần II: Anh văn
 • Phần III: Chuyên ngành

Phần I: Kiến thức chung

Hướng dẫn cách ôn thi Kiến thức chung công chức Thuế

hướng dẫn tài liệu ôn thi công chức thuế

File Hướng dẫn chi tiết cách học Kiến thức chung công chức thuế (mẹo học) – hình minh hoạ

Tài liệu ôn thi Kiến thức chung công chức Thuế

Các bộ câu hỏi trắc nghiệm theo từng nội dung
Kiến thức chung công chức thuế (phần 1)
Kiến thức chung công chức thuế (phần 1) – hình tham khảo
Kiến thức chung công chức thuế (phần 2) – hình tham khảo
Kiến thức chung công chức thuế (phần 3) – hình tham khảo
Kiến thức chung công chức thuế (phần 4) – hình tham khảo
Kiến thức chung công chức thuế (phần 5) – hình tham khảo
Kiến thức chung công chức thuế (phần 6) – hình tham khảo
Kiến thức chung công chức thuế (phần 7) – hình tham khảo
Các bộ câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp
Bộ tổng hợp 900 câu hỏi Kiến thức chung (minh họa) - 1

Bộ tổng hợp 900 câu hỏi Kiến thức chung (minh họa) – 1

Bộ tổng hợp 900 câu hỏi Kiến thức chung (minh họa) - 2

Bộ tổng hợp 900 câu hỏi Kiến thức chung (minh họa) – 2

Khóa học ôn thi Kiến thức chung công chức Thuế

Full bộ khóa học kiến thức chung Cô N*** (07 buổi)

Bộ khóa học Kiến thức chung (kèm tài liệu) dành cho những bạn muốn tham khảo các khóa học ôn thi công chức thuế thì bộ tài liệu này có đầy đủ, bạn có thể chủ động trong việc học nhé!

Buổi 1: Kiến thức chung (video minh họa)
Hệ thống chính trị & Tổ chức Bộ máy NN
00:00 Giới thiệu chung
05:41 Khái niệm hệ thống chính trị
18:25 Các yếu tố cấu thành HTCT
23:25 Bản chất HTCT nước CHXHCN VN
27:04 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động HTCT
47:48 Vai trò của các tổ chức trong HTCT
01:07:25 Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm
01:15:30 Bản chất Nhà nước CHXHCN VN
01:24:36 Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cua NN CHXHCN VN
01:31:20 Bộ máy Nhà nước (Quốc Hội)
02:08:20 Chủ tịch nước
02:13:45 Chính phủ
02:32:49 Tòa án Nhân dân
02:37:12 Viện kiểm sát Nhân dân

Buổi 2: Kiến thức chung (video minh họa)
Tổ chức Bộ máy NN (tiếp theo)
00:00 Chính quyền địa phương
06:17 Đơn vị hành chính
14:29 Hội đồng nhân dân
26:12 Ủy ban nhân dân
43:02 Hội đồng bầu cử quốc gia
45:43 Kiểm toán Nhà Nước
48:24 Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm
59:31 Kết luận

Buổi 3: Kiến thức chung (video minh họa)
Bộ máy hành chính NN
00:00 Khái quát chung về Bộ máy HCNN
05:22 Đặc trưng cơ bản củ Bộ máy HCNN
29:50 Các chức năng cơ bản của Bộ máy HCNN
35:22 Cơ cấu tổ chức Bộ máy HCNN
37:02 Nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của BM HCNN
54:05 Tổ chức BM HCNN ở TW (Chính phủ)
01:24:52 Bộ và cơ quan ngang bộ

Buổi 4: Kiến thức chung (video minh họa)
Bộ máy hành chính NN (tiếp) & công vụ, công chức và quản lý hành chính NN
00:00 Chữa câu hỏi trắc nghiệm (Hệ thống chính trị + Bộ máy NN)
51:39 Tổ chức Bộ máy HCNN ở địa phương
01:03:35 Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm
01:04:48 Quản lý Nhà Nước và Hành Chính NN
01:19:52 Vai trò của HCNN với sự phát triển kinh tế-xã hội
01:21:38 Các nguyên tắc của HCNN
01:27:05 Các chức năng của HCNN
01:35:44 Cải cách HCNN
02:00:16 Quyết định HCNN
02:30:27 Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm
02:34:36 Công vụ, công chức
02:42:33 Những vấn đề chung về công vụ

Buổi 5: Kiến thức chung (video minh họa)
Công vụ, công chức (tiếp) và Văn bản quản lý hành chính NN
00:00 Chữa câu hỏi trắc nghiệm (Bộ máy HCNN + Quản lý HCNN)
26:14 Cán bộ, công chức
54:16 Phân loại công chức
01:03:01 Nguyên tắc quản lý CBCC
01:04:55 Nghĩa vụ của CC
01:07:54 Quyền của CC
01:11:13 Các nội dung khác liên quan đến CC như tiền lương, tuyển dụng…
01:29:56 Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm
02:01:31 Văn bản quản lý HCNN
02:06:31 Văn bản quy phạm pháp luật (khái niệm)
02:12:47 Đặc điểm Văn bản QPPL
02:18:46 Các loại Văn bản QPPL
02:44:39 Hiệu lực của Văn bản QPPL

Buổi 6: Kiến thức chung (video minh họa)
Văn bản quản lý hành chính NN (tiếp)
00:00 Trả lời câu hỏi trắc nghiệm (công vụ, công chức)
42:06 Trả lời câu hỏi trắc nghiệm (Văn bản QPPL)
01:12:34 Hiệu lực của VBQPPL (tiếp)
01:17:13 Chức năng của văn bản QPPL
01:28:45 Xây dựng, ban hành văn bản QPPL
01:33:08 Văn bản hành chính

Buổi 7: Kiến thức chung (video minh họa)
Văn bản quản lý HCNN (tiếp) và Tổ chức bộ máy của ngành thuế
00:00 Văn bản hành chính (tiếp)
24:54 Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm (Văn bản HC)
40:07 Tổng cục thuế
51:16 Cục thuế
56:38 Chi cục thuế
01:04:28 Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm (tổ chức ngành thuế)

Đề thi Kiến thức chung công chức Thuế các năm trước?

Môn Kiến thức chung bắt đầu tổ chức theo hình thức thi 100% trắc nghiệm (60 câu) từ năm 2019, như vậy đã qua 03 kỳ thi môn Kiến thức chung tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính!
Mặc dù được đánh giá là giảm tải áp lực rất nhiều cho thí sinh nhưng vẫn gây cho nhiều thí sinh bở ngỡ do số lượng câu trắc nghiệm thi khá nhiều (60 câu) và triển khai trên máy tính.

Tổng hợp các đề thi Kiến thức chung công chức Thuế (các năm)

Phần II: Anh văn

Hướng dẫn cách ôn thi Anh văn công chức Thuế

 File Hướng dẫn Anh văn công chức thuế (mẹo) - hình minh hoạ

File Hướng dẫn Anh văn công chức thuế (mẹo) – hình minh hoạ

Tài liệu ôn thi Anh văn công chức Thuế

 • Với #3.000 câu trắc nghiệm Anh văn công chức.
 • Nhiều giáo trình Anh văn công chức (từ cấp độ dễ đến khó).
 • Riêng đối với người mất gốc Anh văn thì trong bộ tài liệu dành riêng 01 phần để giúp các bạn lấy lại cảm giác Anh văn nhanh chóng!
 • Chia sẻ cách vượt qua môn Anh văn công chức.
Anh văn công chức thuế

Anh văn công chức thuế – hình minh hoạ

Khóa học ôn thi Anh văn công chức Thuế

Buổi 1: Anh văn – Công chức Thuế
00:00 Giới thiệu chung
14:42 Làm thử trắc nghiệm câu 1-7 (Phần 1B)
30:58 Làm thử trắc nghiệm câu 8-15 (Phần 1B) 41-24 Làm thử trắc nghiệm câu 16-20 (Phần 1B)
51:00 Ngữ pháp (thì hiện tại đơn)
01:22:13 Ngữ pháp (thì hiện tiếp diễn)
02:26:31 Chữa câu hỏi trắc nghiệm câu 21-40 (Phần 1B)

Buổi 2: Anh văn – Công chức Thuế
00:00 Chuẩn bị vào lớp
09:20 Chữa trắc nghiệm câu 41 – 44 (phần 1B)
15:26 Mệnh đề phân từ
38:04 Chữa trắc nghiệm câu 45 – 56 (phần 1B)
58:52 Danh từ
01:25:28 Tính từ
01:36:15 Trạng từ
02:04:20 Phân biệt cách dùng Tính từ và Trạng từ
02:39:45 Động từ
02:44:30 Chữa trắc nghiệm câu 1-10 (phần 1A)
02:48:43 Chữa trắc nghiệm câu 1-13 (phần 1E)

Buổi 3: Anh văn – Công chức Thuế
00:00 Chữa trắc nghiệm câu 14-30 (Phần 1E)
34:49 Chữa trắc nghiệm câu 1-60 (Phần 1C)
02:21:46 Từ mang nghĩa ngữ pháp
02:25:37 So sánh hơn
02:30:56 Từ kết hợp với cả danh từ đếm được và không đếm được

Buổi 4: Anh văn – Công chức Thuế
00:00 Chữa trắc nghiệm Bài 1 (Phần 3A)
37:08 Chữa trắc nghiệm Bài 2 (Phần 3A)
01:00:59 Chữa trắc nghiệm Bài 3 (Phần 3A)
01:25:04 Chữa trắc nghiệm Bài 4 (Phần 3A)
01:39:51 Chữa trắc nghiệm text 1 (Phần 3B)
01:55:06 Chữa trắc nghiệm text 2 (Phần 3B)

Buổi 5: Anh văn – Công chức Thuế
Tổng hợp kiến thức trước thi

Buổi 6: Anh văn – Công chức Thuế
Tổng hợp kiến thức trước thi

Phần III: Chuyên ngành

Hướng dẫn cách ôn thi Chuyên ngành công chức Thuế

File Hướng dẫn chi tiết cách học Chuyên ngành công chức thuế (mẹo học) – hình minh hoạ

Tài liệu ôn thi Chuyên ngành công chức Thuế

Hướng dẫn cách giải bài tập chuyên ngành công chức Thuế
Hướng dẫn cách giải bài tập công chức thuế (phần 1)
Hướng dẫn cách giải bài tập công chức thuế (phần 1) – hình tham khảo
Hướng dẫn cách giải bài tập công chức thuế (phần 2)
Hướng dẫn cách giải bài tập công chức thuế (phần 2) – hình tham khảo
Hướng dẫn cách giải bài tập công chức thuế (phần 3)
Hướng dẫn cách giải bài tập công chức thuế (phần 3) – hình tham khảo
Các bộ bài tập tính toán chuyên ngành công chức Thuế
Bài tập tính toán chuyên ngành công chức Thuế (phần 1)
Bộ bài tập tính toán chuyên ngành công chức Thuế (phần 1) – hình tham khảo
Bài tập tính toán chuyên ngành công chức Thuế (phần 2)
Bộ bài tập tính toán chuyên ngành công chức Thuế (phần 2) – hình tham khảo
Bài tập tính toán chuyên ngành công chức Thuế (phần 3)
Bộ bài tập tính toán chuyên ngành công chức Thuế (phần 3) – hình tham khảo

Các bộ câu hỏi chuyên ngành công chức Thuế

Bộ câu hỏi chuyên ngành công chức Thuế (phần 1)
Bộ câu hỏi chuyên ngành công chức Thuế (phần 1) – hình tham khảo
Bộ câu hỏi chuyên ngành công chức Thuế (phần 2)
Bộ câu hỏi chuyên ngành công chức Thuế (phần 2) – hình tham khảo
Bộ câu hỏi chuyên ngành công chức Thuế (phần 3)
Bộ câu hỏi chuyên ngành công chức Thuế (phần 3) – hình tham khảo
Bộ câu hỏi chuyên ngành công chức Thuế (phần 4) – hình tham khảo

Khóa học ôn thi Chuyên ngành công chức Thuế

Full bộ khóa học chuyên ngành Thầy T*** (12 buổi)

Bộ khóa học chuyên ngành (kèm tài liệu) dành cho những bạn muốn tham khảo các khóa học ôn thi công chức thuế thì bộ tài liệu này có đầy đủ, bạn có thể chủ động trong việc học nhé!

Buổi 1 – Chuyên ngành (video minh họa)
Giới thiệu kì thi công chức thuế, phương pháp ôn thi, hướng dẫn Thuế GTGT (lý thuyết)
00:00 – Giới thiệu kì thi, phương pháp ôn thi
10:23 – Phương pháp làm bài thi
23:09 – Đặc điểm của thuế GTGT
30:45 – Văn bản pháp luật thuế GTGT
36:30 – Đối tượng chịu thuế GTGT
38:19 – Đối tượng không chịu thuế GTGT
01:30:00 – TH không phải kê khai, tính nộp thuế
02:34:29 – Người nộp thuế
02:34:41 – Giá tính thuế

Buổi 2 – Chuyên ngành (video minh họa)
Hướng dẫn Thuế GTGT lý thuyết (tiếp), chữa bài tập thuế GTGT 00:00 Giá tính thuế GTGT (tiếp)
59:31 Thuế suất
01:31:54 Phương pháp khấu trừ
01:50:09 Nguyên tắc khấu trừ
02:23:00 Điều kiện khấu trừ
02:26:50 Chữa bài tập 1 và 2

Buổi 3 – Chuyên ngành (video minh họa)
00:00 Trả lời câu hỏi học viên
18:10 Chữa bài tập 3
42:27 Chữa bài tập 4
50:20 Chữa bài tập 5
01:21:35 Chữa bài tập 6
01:46:28 Chữa bài tập 7
02:18:04 Phương pháp trực tiếp
02:19:37 Chữa bài tập 8
02:28:07 Chữa bài tập 9
02:35:15 Chữa bài tập 10
02:48:20 Giới thiệu thuế TNDN

Buổi 4 – Chuyên ngành (video minh họa)
0:00 Thu nhập từ nước ngoài
34:39 Phương pháp tính thuế TNDN
41:20 Doanh thu tính thu nhập chịu thuế
01:04:49 Chi phí được trừ
01:30:54 Các khoản chi không được trừ

Buổi 5 – Chuyên ngành (video minh họa)
0:00 Các khoản chi không được trừ (tiếp)
42:40 TN chịu thuế khác
57:03 Thu nhập miễn thuế
01:08:09 Kết chuyển lỗ
01:16:19 Trích lập quỹ phát triển KH&CN
01:24:07 Thuế suất
01:26:15 Ưu đãi thuế
01:52:24 Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế
01:57:45 Chữa bài tập 11
02:20:00 Chữa bài tập 12
02:34:30 Chữa bài tập 13

Buổi 6 – Chuyên ngành (video minh họa)
0:00 Giải đáp thắc mắc
11:06 Chữa bài tập 14
33:43 Chữa bài tập 15
59:15 Chữa bài tập 16
01:25:55 Chữa bài tập 17
01:45:50 Văn bản PL thuế TNCN
01:46:49 Người nộp thuế
01:53:10 Thu nhập chịu thuế
02:17:10 Phân nhóm thu nhập chịu thuế

Buổi 7 – Chuyên ngành (video minh họa)
00:00 Nói chuyện phiếm
14:40 TNCT từ tiền lương
28:42 Thu nhập miễn thuế
54:10 Phương pháp tính thuế
01:03:40 Giảm trừ BHBB và tự nguyện
01:14:02 Giảm trừ gia cảnh
01:18:09 Giảm trừ đóng góp từ thiện
01:19:05 Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế
01:44:10 Chữa bài tập 18
01:56:40 Chữa bài tập 19
02:28:10 Chữa bài tập 20

Buổi 8 – Chuyên ngành (video minh họa)
00:00 Đợi thầy vào, đợi bạn vào
18:10 Chữa bài tập 21
36:37 Chữa bài tập 22
55:21 Chữa bài tập 23
01:17:19 Chữa bài tập 24
02:00:35 Luật quản lý thuế
02:17:58 Dạng câu hỏi trình bày nội dung
02:47:23 Dạng câu hỏi trình bày cho ví dụ
02:57:36 Trả lời câu hỏi so sánh 1
03:02:26 Trả lời câu hỏi so sánh 2

Buổi 9 – Chuyên ngành (video minh họa)
00:00 Giải đáp thắc mắc
10:00 Câu hỏi so sánh 3
22:30 Câu hỏi so sánh 4
27:59 Câu hỏi so sánh 5
36:50 Câu hỏi so sánh 6
50:40 Câu hỏi so sánh 7
58:32 Câu hỏi so sánh 8
01:07:43 Câu hỏi suy luận 1 – 4
01:43:37 Câu hỏi suy luận 5 – 9

Buổi 10 – Chuyên ngành (video minh họa)
00:00 Câu hỏi suy luận 10 – 14
01:15:47 Câu hỏi suy luận 15 – 18
02:34:10 Câu hỏi liên kết các sắc thuế 1 – 4
02:57:50 Câu hỏi tình huống 1 – 6
03:15:10 Câu hỏi tình huống 7 – 11
03:24:55 Câu hỏi tình huống 12 – 14

Buổi 11 – Chuyên ngành (video minh họa)
Tổng ôn tập trước khi thi

Buổi 12 – Chuyên ngành (video minh họa)
Tổng ôn tập trước khi thi (kết thúc)

Đề thi Chuyên ngành công chức Thuế các năm trước?

Cuối cùng, bộ tài liệu cũng đã tổng hợp sẵn đề thi chuyên ngành công chức Thuế các năm để thí sinh hình dung cấu trúc và nội dung thi công chức thuế.

 Tổng hợp các đề thi Chuyên ngành công chức Thuế (các năm)

Tổng hợp các đề thi Chuyên ngành công chức Thuế (các năm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *