Thuế

Cách tính điểm trúng tuyển công chức thuế 2021

Có rất nhiều bạn hỏi tôi rằng “Cách tính điểm trúng tuyển công chức thuế?”

Căn cứ theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực ngày 15/01/2019) thì hình thức & cách tính điểm trúng tuyển hoàn toàn thay đổi.

Các bạn có thể tải Nghị định số 161/2018/NĐ-CP để đọc chi tiết về hình thức tổ chức thi & cách tính điểm trúng tuyển, còn trong nội dung bài này tôi sẽ tóm lược những nội dung quan trong về “Cách tính điểm thi công chức thuế 2021”.

Kỳ thi công chức thuế bao gồm 02 vòng, cụ thể:

+ Vòng 1:
– Môn Anh văn (trắc nghiệm 30 câu, yêu cầu đạt tối thiểu 15/30 câu).
– Môn Kiến thức chung (trắc nghiệm 60 câu, yêu cầu đạt tối thiểu 30/60 câu).
Lưu ý là điểm thi môn Anh văn & môn Kiến thức chung không được tính vào điểm xét trúng tuyển. Điều này có hiểu là 02 môn trên chỉ mang tính chất điều kiện đạt tối thiểu 50% để qua vòng thi thôi.

+ Vòng 2:
– Môn Chuyên ngành (tự luận, yêu cầu số điểm tối thiểu đạt từ 50% trở lên & lấy làm điểm xét tuyển trúng tuyển)
Giải thích cho các bạn một tí chỗ này, tại sao vẫn yêu cầu số điểm tối thiểu đạt 50% trở lên, vì trong thực tế khi số lượng thí sinh vượt qua vòng 1 ít hơn hoặc bằng chỉ tiêu tuyển dụng => thì thí sinh vẫn phải đạt số điểm tối thiểu 50% để xét trúng tuyển (mọi người thường hay nói là vượt qua chính mình & thường thì hay gặp ở chỉ tiêu các tỉnh).

Điểm xét trúng tuyển = Số điểm môn Chuyên ngành + Điểm Ưu tiên

(Xác định người trúng tuyển lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng).

Như vậy qua cách tính điểm hiện tại chúng ta nên thay đổi một chúng trong công tác ôn thi, như sau:
– Không tập trung quá nhiều thời gian ôn thi ở môn Anh văn & môn Kiến thức chung, những vẫn đảm bảo đạt tối thiểu 50% để qua môn;
– Tập trung cho môn Chuyên ngành hơn để chiếm ưu thế để xét trúng tuyển.

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2021: tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *